17.jūnijā Arenoles muižā notiks seminārs

Biedrība „Es Latgalei” aicina Jūs uz

informatīvo semināru

NVO un valsts institūciju sadarbība kultūras mantojuma saglabāšanas jomā,

kurš notiek biedrības projekta „Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana” ietvaros

 2011. gada 17. jūnijā

 Arendoles muižā, Vārkavas novadā

 

Semināra norises laiks – no 12:00-17:00, dalībnieku ierašanās un reģistrācija no plkst. 11:00

Semināra mērķis – informēt sabiedrību, kas darbojas kultūras mantojuma aizsardzības jomā, par sadarbības iespējām ar publisko pārvaldi, veicināt savstarpējo sadarbību, iepazīstināt ar finansējuma piesaistīšanas iespējam, uzzināt par Lielbritānijas organizāciju pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā.

Semināra pirmajā daļā

Izstādes atklāšana par biedrības „Es Latgalei” ilggadējo darbu Arendoles muižā, kā arī neliela ekskursija pa Arendoles muižu.

Lekcija par līdzdalības iespējām un tā formām, LR Kultūras Ministrija

Lektors – LR Kultūras Ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas (tbc)

 Lekcija „Sabiedrības līdzdalība kultūras mantojuma aizsardzībā”

Kultūras mantojuma politika un normatīvi saistībā ar sabiedrības līdzdalību, labās prakses piemēri sadarbībai ar NVO un sabiedrības iesaistīšanos, konkrēti ierosinājumi iespējamai sadarbībai arheoloģijas mantojuma aizsardzībā. 

Lektori – Baiba Mūrniece, VKPAI Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja, Katrīna Kukaine,  VKPAI Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas vietniece un Sandra Zirne, VKPAI Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja.

Semināra otrajā daļā

Prezentācija „Kultūras mantojuma politika un prakse Lielbritānijā”

Prezentāciju vada Alija Turlaja, biedrības „Es Latgalei” projektu vadītāja

Lekcija par Lielbritānijas lielāko kultūras mantojuma saglabāšanas NVO The National Trust[1]darbību

Ārzemju lektors – Mr Phil Lakin, The National Trust Eiropas grantu vadītājs

Lekcija „Finansu piesaistes iespējas NVO”

Lektors – Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra speciālists

Pieteikšanās semināram pa e-pastu eslatgalei@gmail.com

Vairāk informācija par projektu un semināru un citiem jautājumiem pa tālruni 26 44 67 57 vai 29 42 14 13, kā arī sūtot e-pastu uz eslatgalei@gmail.com


93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


[1] The National Trust ir organizācija, kas dibināta 1894.gadā un apvieno 3,8 miljonus biedru

Advertisements