Laimīgu Jauno gadu!

Screen Shot 2016-01-03 at 2.07.07 PM.png

Jaunajā gadā vēlam visiem izdošanos, radošu darbošanos un visam pāri mīlestību!

Arendoles muižas saimnieki

Advertisements

Priecīgus svētkus!

Arendoles muiža ir iegrimusi mazā ziemas miegā, jeb pārziemošanā. Restaurācijas darbus daudz vienkāršāk ir veikt gada siltajā laikā. Šis gads muižā bija īpašs, jo divas reizes šeit savu praksi veica studenti no Rīgas Celtniecības Koledžas. Par pirmo reizi lasīt šeit, bet par otro viesošanos lasiet rakstu iepriekš!

Lai Jums izdevušies svētki un laimīgs Jaunais Gads!

Ieguldījums kultūrā nav jāattaisno, pamatojoties uz pieņēmumu, kādēļ tas ir izdevīgi monetārā izteiksmē, tāpat kā cilvēka dzīvībai nav nosakāma cena.

Briges nodoma deklarācija (pieņemta 2010. gada 10. decembrī Beļģijas prezidentūras organizētā konferencē „Kultūras mantojums: Eiropas resurss. Ieguvumi no mijiedarbības”)

Konferencē, kas pulcināja Eiropas Savienības valstu pārstāvjus – ekspertus kultūras mantojuma nozarē, tika apspriests gan kultūras mantojuma jēdziens, gan tā aizsardzība un mūsdienu izaicinājumi, kā arī tika pieņemta „Briges nodoma deklarācija”, kas nākotnē varētu kalpot jaunu iniciatīvu izstrādāšanai kultūras mantojuma saglabāšanas nozarē.
Konferences lektori norādīja uz ieguldījumu, kādu kultūras mantojums dod sabiedrībai, sākot no ekonomiskā līdz pat ekoloģiskajam ieguldījumam, kā arī ieguldījumu kultūras daudzveidības saglabāšanā.
Konferences dalībnieki uzsvēra mūsdienu situācijā kultūras mantojuma jomai svarīgas nostādnes: teritoriālās kohēzijas un reģionālās attīstības nozīme kultūras mantojuma vērtības izcelšanai; kultūras mantojuma paustā stāsta izzināšana, izpratne un popularizēšana; kultūras mantojuma vispusīgā ietekme uz dažādām politikām un nozarēm (lauksaimniecība, vide, izglītība, pilsētplānošana, pētniecība, mediji).
Konferences lektors Simon Thurley, English Heritage izpilddirektors, vērsa dalībnieku uzmanību, ka arvien biežāk kultūras mantojuma saglabāšanas nepieciešamības pierādīšanai tiek pieprasīts ekonomisks pamatojums, tomēr, viņaprāt, ieguldījums kultūrā nav jāattaisno, pamatojoties uz pieņēmumu, kādēļ tas ir izdevīgi monetārā izteiksmē, tāpat kā cilvēka dzīvībai nav nosakāma cena. Kultūras mantojuma saglabāšana argumentējama, pamatojoties uz pašu kultūras vērtību. Svarīgi, ko konkrētais kultūras mantojums nozīmē sabiedrībai – ko nozīmē pati vēsture, nevis vēsturiskās paliekas.

Eiropas Mantojuma organizāciju reģistrs

Eiropas Mantojuma reģistrs aicina nevalstiskās organizācijas, kas darbojas kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, reģistrēties: http://www.heritage-organisations.eu.

Reģistra ietvaros iecerēts apvienot Eiropas līmenī nevalstiskās organizācijas, kas iesaistījušās gan materiālā, gan nemateriāla kultūras mantojuma saglabāšanā vietējā, reģionālā vai Eiropas līmenī. No 2007.gada novembra mājas lapa četrās valodās (angļu, franču, vācu un nīderlandiešu) tiks pārvērsta elektroniskā datu bāzē.

Minētā datu bāze kļūs par galveno instrumentu turpmākai Eiropas mantojuma organizāciju sadarbībai. Lietotāji, izmantojot vienkāršus atslēgvārdus, varēs viegli atrast interesējošās jomas organizācijas visā Eiropā. Piemēram, izvēloties “sakrālais mantojums” un “Polija”, datu bāze piedāvās sarakstu ar Polijas sakrālā mantojuma organizācijām.

Eiropā ir daudz mantojuma organizāciju un to darbības jomas arī ir visdažādākās.Eiropas mantojuma organizāciju reģistrs radīs plašu pārskatu par šīm institūcijām, kas, savukārt, atvieglotu savstarpēju komunikāciju – dibināt kontaktus, apmainīties ar informāciju un pieredzi, uzzināt par organizācijām ar līdzīgu nodarbošanos citās valstīs, atrast sadarbības partnerus utml. Datu bāze var kļūt par jaunu instrumentu aktīvai pilsoniskai dzīvei rūpēs par mantojumu visā Eiropā. Tas tuvinās Eiropas pilsoņus caur izpratni par savu kultūras mantojumu un identitāti. Projekts top ar Flandrijas valdības finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Europa Nostra organizāciju un UNESCO Flandrijas Nacionālo komisiju.

Inventory of Heritage Organisations in EuropeHuis De Zalm | Zoutwerf 5 | B-2800 Mechelen | Belgium

T: +32 (0) 15 20 51 74 | F: +32 (0) 20 54 23

inventory@heritage-organisations.eu http://www.heritage-organisations.eu

Natan Bruneel (natan.bruneel@heemkunde-vlaanderen.be)

4. Baltijas jūras valstu Kultūras mantojuma forums 8.-11.septembrī, 2010 – pirmais uzaicinājums

Kas?

Forums „Kultūras mantojums – mūsdienu izaicinājums” aplūkos kultūras mantojuma saglabāšanas jomu kā mūsdienu izaicinājumu ikvienam kultūras mantojuma sargam, kā arī runās par izaicinājumiem, ar kuriem ikdienas darbā saskaras dažādi šīs jomas speciālisti Baltijas jūras reģionā. Pasākuma mērķis ir definēt riskus, kas var novest pie neatgriezeniska kultūras mantojuma vērtību zaudējuma.

Foruma laikā plānotas paneļdiskusijas pieredzes apmaiņai par reģionāli svarīgiem tematiem.

Pieredzes apmaiņai un diskusijām Foruma ietvaros izvēlētas četras tēmas:

– Vēsturisko ēku ietekmes uz vidi novērtējums

– Kultūras mantojuma restaurācija un autentiskums

– Kultūras mantojums un mūsdienu arhitektūra
– Kultūras mantojums kā sabiedrības labums un vērtība vietējā un reģionālajā attīstībā

Foruma programmas projekts

Kur?

Rīga, Latvija

Informācija par Foruma norises vietām tiks precizēta ar Otro uzaicinājumu 2010.gada aprīlī.

Kad?

2010.gada 8.-11.septembrī

Kāpēc?
Kultūras mantojuma saglabāšana un aizsardzība mūsdienās saistīta ar dažādiem izaicinājumiem vides, ekonomiskajā un multikulturālajā aspektā. Foruma uzdevums ir detalizēti diskutēt par šiem izaicinājumiem, lai prognozētu iespējamās sekas un atrastu labākos risinājumus kultūras mantojuma saglabāšanai.

Kam?

Forums ir atvērts ikvienam apmeklētājam no Baltijas jūras reģiona valstīm, kuru interesē kultūras mantojums. Forums piedāvā unikālu iespēju sastapt kolēģus no kaimiņvalstīm, lai dalītos viedokļos un pieredzē. Forums piedāvā iespēju veidot sadarbību reģionālajā mērogā.

Foruma mērķauditorija ir Baltijas jūras valstu kultūras mantojuma valsts iestāžu pārstāvji un speciālisti, kultūras pieminekļu īpašnieki un apsaimniekotāji, arhitekti, ainavu arhitekti, plānotāji, būvnieki, būvinženieri, ekonomisti, attīstītāji, profesionālo apvienību pārstāvji, izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu pārstāvji, pašvaldību, nevalstisko un starptautisku organizāciju pārstāvji, muzeju pārstāvji un ieinteresētie politiķi.

Praktiska informācija

Dalība Foruma pasākumos ir bez maksas.

Reģistrācija tiešsaistē un pasākuma programma tiks precizēta Otrajā uzaicinājumā 2010.gada aprīlī.

Forumu rīko:

Baltijas jūras valstu uzraudzības grupa kultūras mantojuma aizsardzībai*

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Sadarbībā ar: LR Kultūras ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Rīgas Domi, Valsts Muzeju pārvaldi, Latvijas Arhitektu savienību, Tukuma novada domi, Zviedrijas kultūras mantojuma pārvaldi, Norvēģijas kultūra mantojuma direktorātu, Somijas kultūras mantojuma pārvaldi.

Kontakti informācijai:

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija:

Katrīna Kukaine, katrina.kukaine@mantojums.lv

Baiba Mūrniece, baiba.murniece@mantojums.lv

Baltijas jūras valstu uzraudzības grupa kultūras mantojuma aizsardzībai:

Alfredas Jomantas, priekšsēdētājs, zai@is.lt

Marianne Lehtimäki, koordinatore, Marianne.Lehtimaki@heritage.lt